Voorkom bijwerkingen en verkeerde doseringen door de informatie in je DNA te gebruiken!

Tamoxifen

Tamoxifen is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de zogeheten selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM’s). Tamoxifen heeft een anti-oestrogene werking en remt de groei van oestrogeengevoelige tumoren. Het vermindert ook de zwelling van borstklieren bij vrouwen en mannen. Het middel wordt voorgeschreven bij borstkanker, bij ernstige borstpijn tijdens de menstruatie, bij verminderde vruchtbaarheid, en aan mannen die borstzwelling krijgen als bijwerking van een medicijn.

Tamoxifen en het nut van DNA-analyse

De snelheid waarmee tamoxifen in je lichaam wordt verwerkt, varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van tamoxifen deels te voorspellen op basis van je genen. Preventieve DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Ook bekend als

Tamoxifène, Tamoxifene, Tamoxifeno, Tamoxifenum, Soltamox, Tamone, Adifen, Adopan, Bilem, Caditam, Citofen, Crisafeno, Doctamoxifene, Ebefen, Fenahex, Genox, Gynatam, Istubal, Mammonex, Neophedan, Noltam, Nolvadex, Nolvadex-D, Novofen, Oncomox, Tadex, Tamifen, Tamizam, Tamofen, Tamoneprin, Tamoplex, Tamoxen, Tamoxilon, Tamtero, Tecnotax, Tomifen, Valodex, Zemide

Mogelijke bijwerkingen

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Overgangsklachten, zoals opvliegers, transpiratie, onregelmatige menstruaties, stoppen van de menstruatie, vaginale afscheiding en jeuk aan de vagina. Dat komt doordat dit medicijn het vrouwelijke oestrogeenhormoon blokkeert. Als u al in de overgang bent voordat u dit medicijn gaat gebruiken, heeft u hier minder last van. Heeft u veel last van overgangsklachten, neem dan contact op met uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • In het begin van de behandeling toename van pijn vooral bij uitzaaiingen in de botten, zwelling en roodheid op de plek van de borstkanker. Dit zijn voorbijgaande verschijnselen en gaan vanzelf over.
 • Hoofdpijn en duizeligheid.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping en smaakstoornissen.
 • Vasthouden van vocht op plaatsen waar dit normaal niet het geval is, bijvoorbeeld in de enkels en voeten. Dit heet oedeem. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Trombosewaarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dit gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst.
 • Huiduitslag, haaruitval en zeer zelden droge huid. Raadpleeg uw arts bij huiduitslag of bij veel haaruitval. Mogelijk kan de dosering lager.
 • Verminderd gezichtsvermogen door oogafwijkingen, zoals cataract (grauwe staar) of afwijkingen aan netvlies of hoornvlies. Raadpleeg uw arts bij problemen met zien.
 • Veranderingen van het baarmoederslijmvlies, zoals poliepen, of zeer zelden baarmoederkanker. Waarschuw uw arts als u al een tijd niet meer menstrueerde en plotseling weer vaginaal bloedverlies krijgt. Bij vrouwen die baarmoederkanker hebben of hebben gehad, kan de tumor groeien of terugkomen door het gebruik van dit middel. Overleg hierover met uw arts..

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Depressiviteit, slaperigheid en vermoeidheid.
 • Pijn in de gewrichten en botten.
 • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan rode of witte bloedcellen en bloedplaatjes. Onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid, kan duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dat kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet opnieuw krijgt. Een enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid van de huid met hoge koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijn of een oogontsteking. Waarschuw dan ook direct een arts.
 • Leveraandoeningen, zoals leverontsteking of een leververvetting. Zeer zelden kan een ontsteking van de alvleesklier ontstaan. Bij pijn in de bovenbuik, een gele verkleuring van de ogen, ontkleurde ontlasting of zeer donkere urine moet u de arts waarschuwen. Mensen die al een leveraandoening hebben, moeten extra goed worden gecontroleerd.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
 • Als u endometriose heeft, kunt u hier meer last van krijgen. Bij endometriose groeit het slijmvlies dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt op plaatsen buiten de baarmoeder. Neem contact op met uw arts als u meer of langduriger endometrioseklachten heeft, zoals buikpijn en menstruatiepijn. Mogelijk is een ander middel geschikter.
 • Verhoging van de concentratie cholesterol en vetten in het bloed. Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Medicatie op maat in de app
BESTEL DE MOM DNA-TEST

logo Medicatie Op Maat
powered by iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
MOM / iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@medicatie-op-maat.nl