Voorkom bijwerkingen en verkeerde doseringen door de informatie in je DNA te gebruiken!

Tacrolimus

Tacrolimus is een zogeheten immuunsuppressief middel: het onderdrukt de lichaamseigen afweer tegen lichaamsvreemde cellen. Tacrolimus wordt ingezet om afstoting na orgaantransplantaties tegen te gaan.

Tacrolimus en het nut van DNA-analyse

De snelheid waarmee tacrolimus in je lichaam wordt verwerkt, varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van tacrolimus deels te voorspellen op basis van je genen. Preventieve DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Ook bekend als

Prograft, Advagraf, Tacni, Adport, Modigraf, Envarsus

Medicatie op maat in de app
BESTEL DE MOM DNA-TEST

logo Medicatie Op Maat
powered by iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
MOM / iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@medicatie-op-maat.nl