Voorkom bijwerkingen en verkeerde doseringen door de informatie in je DNA te gebruiken!

PEG-interferon en ribavirine

Een behandeling met PEG-interferon in combinatie met ribavirine wordt gebruikt voor de behandeling van hepatitis C. Met de komst van een nieuwe groep medicijnen, de zogeheten DAA’s (Direct Acting Antivirals), is het gebruik van interferon overigens afgenomen.

PEG-interferon en ribavirine en het nut van DNA-analyse

De effectiviteit van een combinatiebehandeling met PEG-interferon en ribavirine varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van PEG-interferon en ribavirine deels te voorspellen op basis van je genen. Preventieve DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Ook bekend als

Pegetron, PEG-Intron

Mogelijke bijwerkingen

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Vermoeidheid.
 • Spierpijn en pijn in de rug.
 • Koorts, rillingen en een grieperig gevoel.
 • Hoofdpijn.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten: misselijkheid, buikpijn, diarree en minder trek in eten.
 • Droge huid, jeuk en haaruitval.
 • Psychische klachten, zoals verwardheid, moeite te concentreren, angsten, neerslachtigheid en vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Bij ernstig depressieve mensen kunnen hun klachten hierdoor verergeren. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem daarom contact op met uw arts op als depressieve gevoelens ontstaan of verergeren.
 • Slapeloosheid.
 • Gewrichtspijn.
 • Duizeligheid.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
 • Bij het infuus: pijn, roodheid en zwelling op de plaats van het infuus.
 • Bij combinatie met interferon bij kinderen: gewichtsverlies en groeivertraging. Als u dit bij uw kind opmerkt, moet u contact opnemen met uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Bloedafwijkingen. U kunt dit merken aan keelpijn, koorts, blaasjes in de mond, snel blauwe plekken krijgen of extreme vermoeidheid door bloedarmoede. Waarschuw dan uw arts. De arts zal regelmatig het bloed onderzoeken op bloedarmoede. Indien nodig zal de arts de dosering van ribavirine verlagen of de behandeling tijdelijk onderbreken.
 • Schildklierafwijkingen. Een te trage schildklierwerking merkt u aan een aantal of meer van de volgende verschijnselen: vermoeidheid, gewichtstoename, neerslachtigheid, droge, koude en bleke huid, opgeblazen gezicht, haaruitval en veranderingen van de stem. Een te snelle schildklierwerking merkt u aan een aantal of alle van de volgende verschijnselen: nervositeit, gewichtsverlies, diarree, een warme of vochtige huid, veel transpireren, uitpuilende ogen, pijn in of achter de ogen, hartkloppingen en trillen. Raadpleeg uw arts als u denkt dat de werking van uw schildklier verandert.
 • Hartklachten, lage bloeddruk, pijn op de borst, hartkloppingen en zeer zelden hoge bloeddruk.
 • Luchtweginfecties, met hoesten, keelpijn en neusverkoudheid.
 • Overmatige transpiratie, opvliegers, blozen en trillen.
 • Tintelingen of doof gevoel.
 • Wazig zien.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, een opgezwollen gezicht of flauwvallen. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige overgevoeligheid ontstaan met koorts, rode plekken op de huid, pijnlijke gewrichten en zweertjes in de mond en keel. Neem dan direct contact op met uw arts. Als u dit middel in de toekomst niet meer mag gebruiken, geef dan aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Ontsteking van de alvleesklier. Raadpleeg uw arts als u pijn krijgt in de bovenbuik.
 • Verkleuring van de tong.

Bij gebruik door vrouwen die zwanger zijn of door mannen van wie hun partner zwanger is

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Ernstige afwijkingen aan de ongeboren baby, zelfs na een enkele dosis. Als u zwanger bent of zwanger raakt tijdens de behandeling of binnen zes maanden na het laatste gebruik is de kans op deze afwijkingen zeer groot.
 • Vrouwen: u mag het middel daarom NIET GEBRUIKEN bij zwangerschap of als daar kans op is. Uw specialist zal met u bespreken wat voor u de beste methode van anticonceptie is. Voor, tijdens en tot 4 maanden na het laatste gebruik zal regelmatig een zwangerschapstest worden gedaan.
 • Mannen: ribavirine kan in de zaadvloeistof terechtkomen. Daarom mogen mannen geen kinderen verwekken tot en met zes tot zeven maanden na het laatste gebruik van dit middel. Hun partners dienen dezelfde maatregelen te nemen ter voorkoming van zwangerschap, zoals hierboven beschreven bij 'Vrouwen'. Zie verder 'Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?'

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Medicatie op maat in de app
BESTEL DE MOM DNA-TEST

logo Medicatie Op Maat
powered by iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
MOM / iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@medicatie-op-maat.nl