Voorkom bijwerkingen en verkeerde doseringen door de informatie in je DNA te gebruiken!

Citalopram

Citalopram is een antidepressivum dat behoort tot de zogeheten selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s). Het middel remt de heropname van de neurotransmitter serotonine in de hersenen. Citalopram verbetert de stemming en vermindert angsten en wordt ingezet bij depressie, angststoornissen en vroegtijdige zaadlozing.

Citalopram en het nut van DNA-analyse

De snelheid waarmee citalopram in je lichaam wordt verwerkt, varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van citalopram deels te voorspellen op basis van je genen. Dit wordt farmacogenetica genoemd.

Een preventieve farmacogenetische DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Ook bekend als

Cipramil, Citadur, Nitalapram, Akarin, Celapram, Celexa, Ciazil, Cilift, Cipram, Ciprapine, Citabax, Citalec, Citol, Citopram, Citox, Citrol, Dalsan, Elopram, Humorup, Oropram, Pramcit, Recital, Seropram, Talam, Talohexal, Temperax, Vodelax, Zentius, Zetalo

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen treden niet bij iedereen op, maar alleen bij personen die daar gevoelig voor zijn.

De meeste bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Ze gaan weer over als u met het medicijn stopt.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree, verstopping, winderigheid, krampen en verminderde eetlust. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het medicijn. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Ook kunt u de arts vragen een dosering voor te schrijven waarmee u langzamer opbouwt.
  Heeft u ooit een maag- of darmzweer gehad,of een andere ernstige maag- of darmaandoening, zoals een maag- of darmbloeding?U heeft dan meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten de eerste week van het gebruik en ook niet als u daarna last heeft van deze bijwerkingen.
 • Slapeloosheid. Heeft u hier last van, neem het medicijn dan altijd 's ochtends in.
 • Hoofdpijn en duizeligheid. Dit treedt vooral op aan het begin van de behandeling en wordt vanzelf minder.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
 • Zweten. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Tijdelijke seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen, moeilijke erectie en vertraagde zaadlozing. Deze bijwerkingen gaan over als u met het medicijn stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
 • Gapen, trillen, oorsuizen en bibberen. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Verwardheid, angst en nervositeit. Dit treedt vooral op aan het begin van de behandeling en wordt vanzelf minder.
 • Gewichtsverandering. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar een diëtist als de gewichtsverandering te groot en ongewenst is.
 • Huiduitslag en jeuk. Raadpleeg in dat geval uw arts. Zeer zelden komt dit door een allergische reactie op het medicijn en moet u met het medicijn stoppen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hartklachten zoals hartkloppingen, versnelde hartslag of juist een vertraagde hartslag. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.
 • Wazig zienRaadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
 • Smaakstoornissen. Neem contact op met uw arts bij de eerste verschijnselen.
 • Moeilijk kunnen stilzitten en rusteloosheid. Vooral mensen met de ziekte van Parkinson, kunnen hier meer last van krijgen. Raadpleeg uw arts als dit gebeurt, mogelijk moet de dosering van citalopram verlaagd worden.
 • Sneller en langer bloeden bij een verwonding. Dit merkt u ook aan blauwe plekken en bloedneuzen. Raadpleeg uw arts als u daar vaak last van heeft. Dit medicijn kan problemen geven bij bloedingen. Meld daarom uw arts dat u dit medicijn gebruikt wanneer u een operatie moet ondergaan.
 • Hallucinaties (dingen zien en horen die er niet werkelijk zijn). Raadpleeg dan uw arts.
 • Stemmingsverandering, toename van depressieve gedachten, vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord.Neem contact met uw arts op als depressieve gevoelens juist toenemen of verergeren.
 • Haaruitval. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Mensen met epilepsie hebben kans op een toename van het aantal aanvallen. Overleg hierover met uw arts.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw bij deze klachten uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dit merken aan huiduitslag, jeuk en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. In zeldzame gevallen ontstaat er bij allergie koorts, opgezwollen lippen, tong of gezicht of overgevoeligheid voor zonlicht. Stop dan meteen het gebruik en raadpleeg uw arts. Bij allergie mag u mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor citalopram. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Dit middel kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid en andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor beschermt hier slechts gedeeltelijk tegen. Blijf daarom uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur en draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Kinderen

Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Sufheid, slaperigheid, en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
 • Verminderde eetlust. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als uw kind gewend is geraakt aan het medicijn.
 • Tijdelijke seksuele stoornissen, zoals moeilijke erectie en vertraagde zaadlozing. Deze bijwerkingen gaan over als uw kind met het medicijn stopt. Neem contact op met de arts als uw kind hier last van heeft.
 • Psychische klachten, zoals overdreven opgewekt gevoel, impulsief of opdringerig gedrag. Overleg bij deze verschijnselen met uw arts.
 • Droge huid. Vet de huid regelmatig in om uitdroging van de huid te voorkomen. Raadpleeg uw arts als uw kind hier veel last van heeft.

Medicatie op maat in de app
BESTEL DE MOM DNA-TEST

logo Medicatie Op Maat
powered by iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
MOM / iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@medicatie-op-maat.nl