Voorkom bijwerkingen en verkeerde doseringen door de informatie in je DNA te gebruiken!

Abacavir

Abacavir is een middel dat effectief gebruikt wordt in de behandeling van HIV. Abacavir is een geneesmiddel dat de groei van virussen remt. Het wordt gebruikt voor de behandeling van een hiv-infectie en bij aids.

Abacavir en het nut van DNA-analyse

Bij ongeveer 5% van alle mensen leidt behandeling met abacavir tot ernstige bijwerkingen, samengevat onder de term overgevoeligheidsreacties. Deze kunnen levensbedreigend zijn. Overgevoeligheid voor abacavir is deels te voorspellen op grond van je genen. Preventieve DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Symptomen die bij overgevoeligheid kunnen optreden, zijn onder meer koorts, huiduitslag, maag-darmstoornissen, spier- en gewrichtspijn, problemen met de ademhaling, lage bloeddruk, anafylactische shock, nierfalen en leverfalen.

Ook bekend als

Abacavir/Lamivudine, Ziagen, Trizivir, Kivexa, Triumeq, ABC

Mogelijke bijwerkingen

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, verminderde eetlust. Heeft u last van misselijkheid? Neem het medicijn dan in met wat voedsel. Raadpleeg uw arts als u last blijft houden van maag of darmen.
  • Hoofdpijn.
  • Koorts of vermoeidheid.
  • Bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen. Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of glucoseverlagers nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucose.
  • Huiduitslag. Huiduitslag kan door overgevoeligheid komen, maar dat hoeft niet. Omdat overgevoeligheid zeer ernstig kan verlopen, is het belangrijk om huiduitslag direct te melden aan uw arts (zie verder 'Overgevoeligheid').
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan koorts, huiduitslag, keelpijn, hoesten, kortademigheid, maagdarmklachten, vermoeidheid, spierpijn, tintelend of doof gevoel, duizeligheid, vasthouden van vocht. Als deze verschijnselen optreden, moet u het gebruik van dit medicijn direct stoppen en uw arts waarschuwen. Als de verschijnselen niet worden onderkend, kan een levensbedreigende overgevoeligheidsreactie ontstaan. Deze overgevoeligheidsreactie ontstaat meestal tijdens de eerste zes weken van het gebruik. Daarom zal u de eerste twee maanden intensief contact hebben met uw arts. Zeer zelden ontstaat een zeer ernstige huidreactie met blaren op de huid en slijmvliezen, koorts, zwellingen en spier- of gewrichtspijn. Als blaren op huid of slijmvliezen of koorts ontstaan moet u de arts waarschuwen. Blijkt u overgevoelig, dan mag u dit medicijn nooit meer gebruiken, omdat de overgevoeligheidsreacties dan veel erger zijn en dit ernstige gevolgen kan hebben. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Ernstige veranderingen in het bloed (een melkzuuracidose). De verschijnselen zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met een arts.
  • Leverziekten, zoals leververvetting, leverontsteking of een verminderde werking van de lever. Uw arts zal de werking van uw lever regelmatig controleren. Als de lever slecht werkt, mag u dit medicijn niet gebruiken
  • Spierpijn en gewrichtspijn. In zeer zeldzame gevallen kan dit medicijn de spieren aantasten, waardoor ook een nieraandoening kan ontstaan. Neem bij onverklaarbare spierpijn contact op met uw arts. Raadpleeg ook uw arts als uw gewrichten pijnlijk of stijf worden, of als u ze moeilijk kunt bewegen.
  • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel van de huid. Raadpleeg uw arts als u dit merkt. Na stoppen van het gebruik verdwijnt dit weer.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Medicatie op maat in de app
BESTEL DE MOM DNA-TEST

logo Medicatie Op Maat
powered by iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
MOM / iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@medicatie-op-maat.nl